QUÁN THẾ ÂM TỊNH ĐỘ

1

Sáng tác: Ngọc Thiên Hoa
Hòa âm & Phối khí: Cty TNHH & Phim Ảnh Nguyễn Duy.

Kìa một cõi thế gian lầm than
Người người sống trong muôn thở than.
Ngục tù khốn khó
Không biết đâu Niết bàn
Không biết đâu Thiên đàng
Vì mãi sống tối tăm nơi dương gian.

Người đã đến xóa tan màn đêm
Người nghìn mắt soi nơi trần gian.
Người từ kiếp trước:
Công chúa trong cung vàng
Nhưng rủ tay không màng
Tịnh Độ cứu nhân gian.

Người là Quán Thế Âm Kính Tâm
Người là Quán Thế Âm Diệu Thiện.
Người là Quán Thế Âm Tự Tại
Người là Quán Thế Âm Bồ Tát
Đại Từ Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Hãy bỏ hết những Tham – Sân – Si
Lòng thành hướng tới nơi từ bi
Nguyện cầu Quán Thế Âm độ trì.
Tháng 6/21/2012
Ngọc Thiên Hoa

Quảng cáo/Rao vặt

%d người thích bài này: