CONGRATULATION 3 IN 1

1/. Bich-Yen Tran Pham (Lisle Junior High School Class of 2015-2016): Outstanding Academic Excellence (President's Education Award), High Academic Achievement Straight A's - Three Consecutive Years.

2/. Bich-Nhi Tran Pham (Lisle Junior High School Class of 2016): AP Scholar, Illinois State Scholar, National Honor Society, American Girls State, National French Contest Honorable, Academic Excellence Student, Outstanding 5.0 up Four Consecutive Years.

Mention (University of Pittsburg – Biology/Pre-Medicine).

3/. Ngoc-Hoa Tran (ATA of Darien): ATA State Champion 2015-2016 (7 evens), ATA District Champion 2015-2016 (5 evens).

Chúc mừng gia đình Phạm Văn Thiên (Randy, Bảo Phạm) và Trần Ngọc-Hoa.

Gia đình nội ngoại Trần – Phạm chúc mừng gia đình Thiên – Hoa hạnh phúc.

1

Quảng cáo/Rao vặt

%d người thích bài này: