Khóc chồng

Họa thay Thiên hạ nổi khùng
Thiên lôi nổi giận đùng đùng mắng cha
Chồng bống chết sáng hôm qua
Bởi mê chim ỉa đâm qua cột đèn.

                                            Bống

“DRĂN” TẾ… CHỒNG BỐNG!

Hỡi ơi! 
Thế giới đại đồng
Biển rộng mênh mông…

Thằng cha nào không mê muỗi, mê mòng …
Con mẹ nọ chẳng say ong, say bướm?
Nên thằng chồng, thiên hạ lượm thây
Nên con drợ, người ta nhặt xác!

Đứa chết chồng, khóc chồng như cha chết queo quẻo
Đứa mất drợ, khóc drợ như mẹ ngủm cù đeo!
Mê chim… ị làm chi cho khổ thân chồng
Say cu… iả làm gì cho đau xác drợ?!

Thui thui! Khóc hù hụ như còi xe lửa hú. Nước mắt đổ đầy bợ một thúng rồi… thăng!
Ui ui! La khù khụ giống còi tàu ga hụ. Lệ mi tuôn tràn bưng một nia rồi… biến!
Ba năm thủ thiền chớ có nên lử đử lấy chồng
Tam niên đầu Phật đừng có nên lật đật tái giá!

Ô hô!
Mê chim… ị mà chết, tiếc làm răng!
Say cu… iả mà tiêu, thương làm cỏ!
Giấy tiền dràng bạc, mau mau lượm lẹ để đầu thai
Tờ đô hàng mã, nhanh nhanh nhặt chóng mà hóa kiếp!

Khổ thân đời thiếp
Khốn nạn kiếp chàng!
Nhang cây cụt cây dài
Hương cọng cao, cọng thấp.

Dập dập cái đầu
Quẫy quẫy cái tai.

Hương bái!

Tháng 3/10/06
Ngọc Thiên Hoa

Quảng cáo/Rao vặt

%d người thích bài này: