NHỮNG BÀI VĂN HỌC… máu ĐÁNG… UÝNH!

1. ĐƠN GIẢN

Đề văn: Để hiểu một tác phẩm văn học, em cần phải làm những gì?

Bài làm: …

– Thứ nhất: Xem tác phẩm đó in to hay in nhỏ. In to thì dùng mắt thường đọc. In nhỏ thì dùng…. kính hiển vi.

– Thứ hai: Xem tác phẩm đó dài hay ngắn. Ngắn thì đọc chơi, dài thì đọc lược đầu hoặc cuối, giữa: Bỏ!

2. PHÂN BIỆT

Đề văn: Nhân vật AQ và Chí Phèo có gì giống nhau và khác nhau?

Bài làm: AQ và Chí Phèo đều giống nhau ở chỗ là đàn ông. Khác nhau ở chỗ là ông AQ thì lo tìm “thuốc” chữa bệnh. Ví dụ như thuốc trị H5N1, SARS chẳng hạn còn ông Chí Phèo thì chỉ lo uống rượu và mèo mỡ với Thị Nở!

3. LÝ LUẬN VĂN HỌC

Đề văn: Gorki viết: “Tôi không biết còn có gì tốt đẹp hơn, phức tạp hơn, thú vị hơn con người. Con người là tất cả. Nó đã sáng tạo ra cả Thượng Đế”. Em hiểu như thế nào?

Bài làm: Con người sáng tạo ra cả Thượng Đế có nghĩa là Thượng Đế gọi con người bằng Cha Mẹ. Hôm qua, bố em nói với em “Con là tất cả“. Em cũng là con người, suy ra, Thượng Đế cũng chính là… con của em! Mà bực ghê, có một bài hát “Bố, bố là tất cả“, ngẫm nghĩ, bố em cũng là cha của Thượng Đế. Mẹ em cứ nhăn bố khi em bị cô giáo mắng vốn vì trốn học giờ Văn “Tất cả cũng ông“! Suy tiếp: Thượng Đế cũng là… con của… ông nội em. Bà ngoại nghe mẹ khóc lóc về em thì ôm đầu: “Thượng Đế hỡi! Cứu con!”. Suy nữa, bà ngoại em là… con của Thượng Đế đẻ ra mẹ em.

Như vậy, kết luận em là… trời đất ơi!!!

4. LÝ THUYẾT ĐI ĐÔI VỚI THỰC HÀNH

Cô giáo giảng xong phần “Thơ Dâng” của Tagore do Đào Xuân Qúy dịch “Thượng Đế là lao động“, ra đề: “Em hiểu thế nào sau khi học?”.

Bài làm: Nếu Thượng Đế là “Lao động” thì em sẽ lập tức ứng dụng từ Thượng Đế một cách mới. Ví dụ với câu “Lao động là vinh quanh“, em thay vào “Thượng Đế là vinh quang”hay lớp phó lao động, em thay bằng “lớp phó Thượng Đế”còn phân chia lao động, em dùng “phân chia Thượng Đế”; câu “làm theo lao động“, em thay “làm theo Thượng Đế“… từ thay thế này vừa hay, vừa oai phong biết chừng nào!

Tháng 4/2005
Ngọc Thiên Hoa

[yourchannel user=”Nguyễn Tuấn” search=”VĂN HỌC”]

Quảng cáo/Rao vặt

%d người thích bài này: