TRẢ ĐŨA

Chủ quán:

– Ông khách! Làm ơn trả tiền chẳn. Tiền cen nhiều quá đếm sao nổi!

Khách:

– Tiền cen không phải tiền à?

Một lát sau.

Khách:

– Chủ quán! Làm ơn đổi tô phở! Phở gì vụn vằn thế này?

Chủ quán:

– Phở vụn vằn không phải phở à?

Tháng 3/18/07
Ngọc Thiên Hoa

[yourchannel user=”Nguyễn Tuấn” search=”Phở”]

Quảng cáo/Rao vặt

%d người thích bài này: