NGÀN NĂM LỤC BÁT VIỆT NAM

Hiện nay, khái niệm về lịch sử và đất nước Việt Nam, chúng ta hầu như còn mù mờ. Nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể hình dung chúng trong một tổng thể (hình chữ S), số dân (gần 90 triệu trong và ngoài nước), nhiều chủng tộc (54 sắc tộc bao gồm Mường, Tày, Thái, Khơ Me, H’Mông, Vân Kiều, Ê đê… ), nhiều tôn giáo (Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài giáo…), chính thể (Cộng Sản) và vài hoặc chục tỉnh, thành phố, chứ chúng ta chưa nắm rõ hơn. Nhiều khi, chúng ta lẫn lộn thành phố này, địa điểm nọ với tỉnh khác như “râu ông nọ cắm cầm bà kia“. Để giúp bạn đọc dễ hình dung tổng quan đất nước Việt Nam và tự mình hoàn thiện tri thức lịch sử nước nhà, chúng tôi mạn phép các nhà nghiên cứu khoa học, địa lý, lịch sử, các web sites trích dẫn, minh họa hình ảnh và các ngành khoa học nhân văn có liên quan, xin được ra mắt cuốn trường ca “NGÀN NĂM LỤC BÁT VIỆT NAM” tức “Trường ca Việt Nam“. Trong cuốn sách bé nhỏ này, lần đầu tiên sau 6 cuốn sách đã in ở trong nước, chúng tôi có 4 vấn đề cần chia sẻ với các bạn.

[post_connector_show_children slug=”ng%c3%a0n-n%c4%83m-l%e1%bb%a5c-b%c3%a1t-vi%e1%bb%87t-nam” parent=”2260″ link=”true” excerpt=”true”]

 

Quảng cáo/Rao vặt

%d người thích bài này: