HỌC CHỮ GÌ?

Xưa, mẹ dạy chữ B, A
Để con thơ biết qúy Ba, trọng Bà.
Chữ C chăm chỉ việc nhà
Chữ D dũng cảm làm đà tiến thân.Chữ Đ đức độ thi ân
Chữ E danh lợi biết phân e dè.
Chữ G ganh ghét chớ nghe
Chữ H hiếu hạnh, ong ve hãy đừng.

Chữ I đứng thẳng mà xưng
Chữ K khuyến cáo coi chừng kẻ gian.
Chữ L liêm sĩ gián, can
Chữ M minh mẫn để bàn việc công.

Chữ N nịnh nọt thì không
Chữ O danh lợi, mắc vòng lý lao.
Chữ P phú qúy chiêm bao
Chữ Q quên nghĩa, người nào trọng đâu?!

Chữ R rau muống bền lâu
Chữ S để biết hình đâu là nhà.
Chữ T tổ quốc thiết tha
Chữ U u tối, qủy ma quấy xàm.

Chữ V là nước Việt Nam.
Chữ X xấu xí tham lam hại đời.
Chữ Y yêu mọi kiếp người
Yếu đuối thì bị rợ người, kiếp tôi.

Nay con thuộc mấy chữ rồi
Đừng đem nước bán mắc mồi lợi danh!
Con đường danh lợi mong manh
Tham sanh úy tử, cạnh tranh phí đời!

Tháng 8/29/2012
Ngọc Thiên Hoa

[yourchannel user=”CNN” search=”Học đánh vần”]

Quảng cáo/Rao vặt

%d người thích bài này: