Vĩnh Biệt Hoàng Hôn

Mặt trời vừa đứng cây sào. Lượng xe trên cầu sông Hàn bắt đầu giảm sau giờ người dân thành phố đi làm. Từ xa, một đoàn xe hơi năm chiếc toàn màu đen của hãng Mercedes S500 ló dạng dưới cầu. Như được báo trước, đám người lớn nhỏ khoảng chục đang nhốn nháo. Một đứa buột miệng la to:

– Xe đám cưới đến rồi bây nợ! Đám cưới Việt Kiều bọn bây nợợợợ!

[post_connector_show_children slug=”v%c4%a9nh-bi%e1%bb%87t-ho%c3%a0ng-h%c3%b4n” parent=”4081″ link=”true” excerpt=”true”]

Quảng cáo/Rao vặt

%d người thích bài này: