Phê bình

TƯỚNG GIÁP: BIA ĐÁ HAY BIA MIỆNG?

Mùa thu se sắt heo mây gió. Lá vàng đây đó rớt thành thơ. Nước Mỹ đến giờ chờ thánh lễ. “Vừng mè ơi! Xin hãy… mở cửa ra!“. Câu thần chú của Alibaba không linh nên nước Mỹ ... [Xem tiếp]