Kiếm hiệp

NGHĨA QUÁN KIM THẠCH

Có một quán ăn thôn dã ở ngã ba đường núi, đồng bằng và làng mạc mọc lên từ hai năm nay. Khách hàng toàn là người thập phương lỡ đường. Lượng khách bộ hành ngày càng ngày càng đông vì họ ... [Xem tiếp]

ANH HÙNG XẠ ĐIÊU “THẦY NƠI”

Hoàng Dược Sư trách cứ Hoàng Dung Đoàn Nam Đế luyện công cùng Quách Tĩnh. Hoàng Dược Sư từ khi biết Hoàng Dung lẻn cha tư tình cùng Quách Tĩnh thì ông giận dữ. Ông không muốn cái thằng khùng ... [Xem tiếp]

ANH HÙNG XẠ ĐIÊU “THẦY NƠI”

Hoàng Dược Sư trách cứ Hoàng Dung Đoàn Nam Đế luyện công cùng Quách Tĩnh.       Hoàng Dược Sư từ khi biết Hoàng Dung lẻn cha tư tình cùng Quách Tĩnh thì ông giận dữ. Ông không muốn cái thằng ... [Xem tiếp]

NGHĨA QUÁN KIM THẠCH

Có một quán ăn thôn dã ở ngã ba đường núi, đồng bằng và làng mạc mọc lên từ hai năm nay. Khách hàng toàn là người thập phương lỡ đường. Lượng khách bộ hành ngày càng ngày càng đông vì họ ... [Xem tiếp]