Phiếm

KHẮC NHẬP HAY KHẮC XUẤT?

Mùa xuân bên trời tây đã bắt đầu bằng những tiếng chim hót trong nắng mới se se lạnh. Trong khi đó, thế giới vẫn canh cánh về tình hình chiến sự vẫn còn mãi tiếp diễn ở Trung Đông. Ở Hoa Kỳ ... [Xem tiếp]

CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ

“Big fish swallow the little fish. If the little fish doesn’t want to be swallowed by big fish, it must has powerful poison. Ear all must die.”           Mùa xuân đang trở về với xứ người trong tiếng chim hót gọi ... [Xem tiếp]

KHẮC NHẬP HAY KHẮC XUẤT?

Mùa xuân bên trời tây đã bắt đầu bằng những tiếng chim hót trong nắng mới se se lạnh. Trong khi đó, thế giới vẫn canh cánh về tình hình chiến sự vẫn còn mãi tiếp diễn ở Trung Đông. Ở Hoa Kỳ ... [Xem tiếp]

THẮNG CỌP VÌ TƯỞNG… CHỒN!

Hơn một tuần nữa là mùa xuân ở xứ lạnh lại về nhưng không vì thế mà thế giới hòa bình hơn. Chiến tranh “huynh đệ tương tàn” như vi trùng lờn thuốc lại xảy ra ở Ukraine và Nga khi ... [Xem tiếp]