Phiếm

CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ

26.06.2014 // 0 Comments

“Big fish swallow the little fish. If the little fish doesn’t want to be swallowed by big fish, it must has powerful poison. Ear all must die.”           Mùa xuân đang trở về với xứ người trong tiếng chim hót gọi ... [Xem tiếp]

KHẮC NHẬP HAY KHẮC XUẤT?

21.06.2014 // 0 Comments

Mùa xuân bên trời tây đã bắt đầu bằng những tiếng chim hót trong nắng mới se se lạnh. Trong khi đó, thế giới vẫn canh cánh về tình hình chiến sự vẫn còn mãi tiếp diễn ở Trung Đông. Ở Hoa Kỳ ... [Xem tiếp]