Trường ca

NGÀN NĂM LỤC BÁT VIỆT NAM

Hiện nay, khái niệm về lịch sử và đất nước Việt Nam, chúng ta hầu như còn mù mờ. Nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể hình dung chúng trong một tổng thể (hình chữ S), số dân (gần 90 triệu trong ... [Xem tiếp]

TRƯỜNG CA ”XIẾN TÓC”

Bông hoa đem tế mộ phần Hình như hoa cũng bần thần, phân vân: – Người – Ta dẫu chẳng nợ nần Nhưng phân tốt, xấu cũng phần của ta. Một người từ buổi can qua Bơ vơ lưu lạc chưa ra ... [Xem tiếp]