Tùy bút

TRẦN VÂN – NHỊP CẦU KÝ ỨC

(Tùy bút này chỉ dành riêng cho những tâm hồn đồng điệu)           Một cú phôn dài hàng tiếng đồng hồ kết lại bằng 2 câu thơ văn thẩn: “Một nhan sắc không tàn theo thời gian. Một ... [Xem tiếp]