Văn tế

Khóc chồng

Họa thay Thiên hạ nổi khùng Thiên lôi nổi giận đùng đùng mắng cha Chồng bống chết sáng hôm qua Bởi mê chim ỉa đâm qua cột đèn. ... [Xem tiếp]

VĂN TẾ SỐNG NGƯỜI LÃNG TỬ

Hỡi ơi! Đấng anh tài sao nỡ vùi thây dưới đất Người thánh thiện cớ chi lấp xác lìa trần. Sao Khuê biến mất! Dũng khí còn soi lộng biển mênh mông Đại Bàng bay đi! Nhân từ đó mãi rọi trời ... [Xem tiếp]

VĂN TẾ SỐNG NGƯỜI LÃNG TỬ

No Picture
Hỡi ơi! Đấng anh tài sao nỡ vùi thây dưới đất Người thánh thiện cớ chi lấp xác lìa trần. Sao Khuê biến mất! Dũng khí còn soi lộng biển mênh mông Đại Bàng bay đi! Nhân từ đó mãi rọi trời ... [Xem tiếp]

Khóc chồng

Họa thay Thiên hạ nổi khùng Thiên lôi nổi giận đùng đùng mắng cha Chồng bống chết sáng hôm qua Bởi mê chim ỉa đâm qua cột đèn. ... [Xem tiếp]