CHUỘT NÀO CÓ ÍCH?

Hai người bạn thảo luận về chuột.

– Trong các loại chuột, tớ khoái nhất là chuột bạch. Còn cậu?

– Tớ? Tớ chỉ thích loại chuột… bắp…

– Gì chuột bắp?

– Chưa nói hết mà. Chuột bắp tay!

– ??

– Không có con chuột này mà gồng lên hả thì làm sao mà tớ đỡ nổi “Đả… Thử bổng” của bà nhà tớ phang tới tấp mỗi khi tớ đi nhậu về?

Tháng 2/05/2008
Ngọc Thiên Hoa

[yourchannel user=”Nguyễn Tuấn” search=”Chuột bắp tay”]

Quảng cáo/Rao vặt

%d người thích bài này: